Кібербезпека

Кібербезпека: як забезпечити захист бізнесу в сучасному світі

Кібербезпека є дуже важливою в сучасному світі. Зростання використання інформаційних технологій у всіх сферах життя супроводжується збільшенням кількості кіберзагроз і кібератак. Компанія CQR COMPANY пропонує елітні послуги cybersecurity, які включають в себе комплекс заходів та повний цикл послуг з ІТ-безпеки.

CQR COMPANY пропонує якісний та професійний it security audits та it security services, які забезпечать будь-яке підприємство , компанію та бізнес повним захистом.

Кібербезпека (cybersecurity)

Кібербезпека — це сукупність заходів, технологій, процедур та практик, спрямованих на захист комп’ютерних систем, мереж і даних від різноманітних загроз, атак і зловживань. Основна мета кібербезпеки полягає в забезпеченні конфіденційності, цілісності і доступності інформації та інформаційних систем.

Основні аспекти кібербезпеки включають:

 1. Захист від вторгнень і зловживань: Це включає в себе захист від несанкціонованого доступу до систем та даних, вторгнень у мережу, шкідливих програм і вірусів, фішингу та інших методів атак.
 2. Захист інформації: Забезпечення конфіденційності, цілісності і доступності даних шляхом шифрування, контролю доступу, механізмів аудиту та інших методів захисту.
 3. Безпека мережі: Захист мережевих комунікацій, маршрутизації, трафіку інформації та інфраструктури мережі від атак і неправомірного використання.
 4. Управління ідентифікацією і доступом: Керування правами доступу користувачів до систем та даних, аутентифікація, авторизація та аудит доступу.
 5. Захист від втрати даних і відновлення після інцидентів: Розробка і впровадження резервних копій, архівування, дисплейменту планів відновлення після катастрофи (Disaster Recovery Plans) та інших заходів для забезпечення безпеки даних та можливості їх відновлення після інцидентів.
 6. Інформаційна обізнаність і навчання користувачів: Підвищення обізнаності користувачів щодо потенційних загроз, фішингу, соціально-інженерних атак і правил безпеки.
 7. Відповідність стандартам і вимогам: Дотримання відповідних нормативних вимог, стандартів та регуляторних вимог щодо кібербезпеки.

Кібербезпека є надзвичайно важливою для підприємств, урядових установ, організацій та індивідуальних користувачів, оскільки вона дозволяє захистити важливі дані, запобігти фінансовим втратам, зберегти репутацію та забезпечити нормальне функціонування систем і бізнес-процесів.

Аудит безпеки (it security audits)

Аудит безпеки — це систематичне оцінювання і перевірка безпекових заходів, процедур, політик та технічних засобів інформаційної системи або організації з метою виявлення потенційних загроз, слабких місць і ризиків безпеки. Основна мета аудиту безпеки — забезпечити впевненість у рівні захищеності системи та інфраструктури, виявити проблеми та недоліки в безпеці, а також розробити рекомендації щодо їх виправлення.

Основні завдання аудиту безпеки включають:

 1. Оцінка відповідності: Перевірка відповідності заходів безпеки забезпеченим нормативам, стандартам та регуляторним вимогам.
 2. Виявлення загроз і ризиків: Виявлення потенційних загроз, слабких місць і ризиків безпеки, що можуть призвести до небажаних наслідків, таких як втрата даних, порушення конфіденційності або цілісності інформації.
 3. Перевірка ефективності заходів безпеки: Оцінка ефективності вже впроваджених заходів безпеки, їх здатності відповідати вимогам і захищати систему або організацію від потенційних загроз.
 4. Розробка рекомендацій: Надання конкретних рекомендацій та пропозицій щодо покращення заходів безпеки, виявлених проблем та слабких місць.
 5. Забезпечення внутрішньої контрольованості: Підтримка внутрішнього контролю та дотримання внутрішніх політик безпеки.
 6. Підвищення обізнаності і навчання персоналу: Надання рекомендацій щодо підвищення рівня обізнаності та навичок персоналу у сфері кібербезпеки.

Аудит безпеки може проводитися внутрішніми або зовнішніми спеціалістами з кібербезпеки, а також незалежними аудиторськими компаніями. Він може бути проведений регулярно як частина процесу безпеки та контролю або за потреби, наприклад, перед впровадженням нових систем або після інциденту безпеки.

Служби кібербезпеки (it security services)

Служби кібербезпеки — це організації, які спеціалізуються на забезпеченні безпеки інформаційних технологій, мереж та систем. Вони виконують різноманітні функції та завдання, спрямовані на захист інформації, інфраструктури та даних від кіберзагроз.

Основні функції служб кібербезпеки включають:

 1. Моніторинг і виявлення загроз: Служби кібербезпеки ведуть постійний моніторинг інформаційних систем на предмет аномальних або підозрілих активностей, що можуть свідчити про потенційні кіберзагрози.
 2. Відповідь на інциденти: Вони реагують на кіберінциденти, швидко і ефективно виявляючи, аналізуючи і вирішуючи кібератаки або порушення безпеки.
 3. Захист від кіберзагроз: Служби кібербезпеки розробляють та впроваджують заходи безпеки, такі як захист мережі, використання шифрування, виявлення та блокування шкідливих програм.
 4. Аналіз ризиків: Вони оцінюють потенційні ризики безпеки і розробляють стратегії та політики для їх управління.
 5. Навчання і обізнаність: Служби кібербезпеки проводять навчальні заходи та тренінги для персоналу з метою підвищення обізнаності про кіберзагрози та методи їх запобігання.
 6. Впровадження та вдосконалення стандартів безпеки: Вони розробляють та впроваджують стандарти, політики та процедури безпеки для забезпечення захищеності інформаційних систем та даних.
 7. Співпраця з іншими установами: Служби кібербезпеки співпрацюють з іншими організаціями та установами, такими як правоохоронні органи та інші сектори, для обміну інформацією та спільної боротьби з кіберзагрозами.

Ці функції допомагають забезпечити ефективний захист інформації та інфраструктури від кіберзагроз у сучасному цифровому середовищі.

Є питання з кібербезпеки вашого бізнесу? Радимо звернутись до фахівців компанії CQR COMPANY.  CQR COMPANY — це ТОП-1 аутсорсингова компанія з кібербезпеки у східній Європі. CQR COMPANY https://cqr.company/ — це більше 300 захищених компаній, та більше 15 років успішної роботи на світовому ринку кібербезпеки.